Showing 1–12 of 32 results


«Информация»

"Колекционерска" КФС СЕРИЯ

КОЛЕКЦИОНЕРСКАТА КФС СЕРИЯ ПОМАГА ЗА:
  • Бързо възстановяване на физическата сила, повишаване на активността
  • Нормализиране на психо-емоционалното състояние
  • Изчистете ума си от негативни мисли и програми
  • Пригответе се за процеса на подмладяване
  • Правилно възприемане света наоколо
  • По-лесно формулиране на целите, задачите и постигането им
СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА СЕРИЯТА КФС:
  • Поляризация на водни проби взети от извори, естествени извори и реки, доказано лечебни, от цял свят
  • Канали на космическата теургия "MAYA" (това е иновативен метод за възстановяване на здраве, карма, личен живот, бизнес, междуличностни отношения, духовност, подмладяване)