Showing all 8 results


«Информация»

"Зелена" КФС СЕРИЯ

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА FSC "GREEN" СЕРИЯ "МЕСТА НА СИЛАТА" Е ФОРМИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКОТО БИОПОЛЕ.

СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ УПРАВЛЯВА В КФС СЕРИЯТА  „ЗЕЛЕНИ“ „МЕСТА НА СИЛАТА“:

  • Поляризация на водни проби, взети от извори, естествени извори и реки, доказано лечебни
  • Информация от долмени - древни религиозни сгради, излъчването от които преструктурира водната среда и носи мощна духовна енергия; твърдят, че долмените са направени, за да помогнат на човечеството да възстанови изгубените знания и да придобие нови знания
  • Информация от различни "места на силата": Аркаим, Стълбовете на Лена, Кисилач
  • Космически енергийни канали
  • КФС са допълнени с канали на космическата теургия "МАЯ".